Polecamy

  • przez_tundre.jpg

    Spojrzenie na Wschód - syberyjskim szlakiem

    Ostatnie wydarzenia na Ukrainie kierują nasze spojrzenie nie tylko na to państwo, ale ogólnie na Wschód. Z kierunkiem tym związana jest bogata, choć trudna historia, o której nie powinniśmy zapomnieć. Pomimo naznaczenia jej martyrologią, warto też pamiętać o osiągnięciach naukowych, ekonomicznych Polaków zesłanych na Syberię i o harcie ducha tych, którzy przeżyli zesłanie.

    Polecamy trzy nasze książki - jedną wspomnieniową ("Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach") i zestaw dwóch książek albumowych ("Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego". "Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci").