Zagrożenia zdrowia i życia ludzi przez alweokokozę

targi, spotkania, konferencje » Zagrożenia zdrowia i życia ludzi przez alweokokozę

2014-11-05 14:34

W dniu 7 listopada w Krakowie w Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7, w godz. 10.00-14.00, odbędzie się konferencja
Zagrożenie zdrowia i życia ludzi przez alweokokozę AE chorobę wywoływaną przez tasiemca wielojamowego roznoszonego przez lisy. Zwiększenie populacji lisa problemem zdrowotnym i przyrodniczym
organizowana przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska oraz PKE Koło Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Program konferencji

1. dr Anna Kubajak, Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska Otwarcie konferencji
2. dr Wojciech Placha, Polski Klub Ekologiczny, Koło Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum Powitanie gości
3. dr Anna Kubajak, PKE Słowo wstępne – 10 min.
4. dr Beata Szostakowska, Małgorzata Sulima, Anna Lass, Gdański Uniwersytet Medyczny Alweokokoza – zagrożenie dla zdrowia ludzi, zapobieganie i leczenie – 40 min.
5. prof. dr hab. Jakub Gawor, Polska Akademia Nauk Warszawa, Potencjalne czynniki ryzyka zachorowania na AE dla ludzi w Polsce (szczególnie w Małopolsce, łącznie z Podkarpaciem) – 40 min.
6. dr Marek Wajdzik, prof. dr hab. Andrzej Tomek, Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny, Kraków Populacja lisów w Małopolsce w przekroju wieloletnim oraz przyrodnicze skutki wzrostu populacji. Lisy miejskie w Krakowie – 30 min.
7. lek. wet. Grzegorz Kawiecki, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Kraków Występowanie wścieklizny w województwie małopolskim przed i po szczepieniach lisów w przekrojach rocznych w odniesieniu do danych ogólnopolskich – 20 min.
8. Dyskusja, sformułowanie wniosków.

 

Abstrakty referatów (.doc).