Regulamin do 24_12_2014

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r.
 
1. Księgarnię internetową działająca pod adresem internetowym www.kubajak.pl prowadzi Wydawnictwo Kubajak, pl. F. Kulczyckiego 2, 32-065 Krzeszowice.
2. W księgarni internetowej sprzedawane są wyłącznie książki Wydawnictwa Kubajak.
3. Wszystkie ceny w księgarni internetowej podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 Realizacja zamówienia
4. Książki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
a) w momencie złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem, chyba że w informacji o produkcie określono dłuższy czas jego dostępności,
b) w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto Wydawnictwa w przypadku wyboru płatności przelewem, chyba że w informacji o produkcie określono dłuższy czas jego dostępności.
6. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-6 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
7. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy przez pocztę.
8. Do momentu wysłania książek pocztą Klient ma prawo do wprowadzania zmian w zamówieniu, kontaktując się z Wydawnictwem pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
9. W przypadku niedostępności zamówionego towaru, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany za pomocą e-maila.
10. Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto Wydawnictwa.
11. Do każdej przesyłki wystawiana jest faktura VAT.
12. W przypadku płatności przelewem (przedpłata) pieniądze należy wpłacić na konto:
BS Krzeszowice 78 86120003 0000 0006 7104 0001
lub dla przelewów zagranicznych:
SWIFT POLUPLPR
IBAN PL78861200030000000671040001
Koszty przesyłki
13. W przypadku wyboru płatności za pobraniem koszt przesyłki ekonomicznej wynosi 16 zł, a priorytetowej 20 zł niezależnie od liczby książek (koszt przesyłki zostanie uwzględniony w cenie książki/ek).
14. W przypadku wyboru płatności przelewem (przedpłata) koszt przesyłki ekonomicznej wynosi 8,50 zł, a priorytetowej 11,00 zł niezależnie od liczby książek (koszt przesyłki zostanie uwzględniony w cenie książki/ek).
15. Dla zamówień o wartości przekraczającej 150 zł, koszt przesyłki wynosi O zł (koszty przesyłki pokrywa Wydawnictwo).
16. Dla zamówień zagranicznych koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie, a informacja o jego wysokości zostanie przekazana e-mailem Zamawiającemu.
Zwroty i reklamacje
17. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna towaru i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.
18. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania, a w przypadku zafoliowanych książek folia nie może być zerwana.
19. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę VAT).
20. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
21. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub uszkodzenia towaru w czasie transportu Klient może złożyć reklamację odsyłając na własny koszt na adres Wydawnictwa towar wraz z dowodem zakupu (faktura VAT) oraz opisem powodów reklamacji.
22. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
23. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi wymiana towaru na pełnowartościowy lub jeżeli będzie to niemożliwe Klient otrzyma propozycję zamiany na inny towar znajdujący się ofercie księgarni internetowej w tej samej cenie lub Klientowi zostanie zwrócona cena zakupionego towaru, co nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
21. Księgarnia internetowa nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem wysyłanych na jej adres.