Wyróżnione książki

T. Szczypek, S. Wika, A. Czylok, O. Rachmonow, J. Wach
Pustynia Błędowska
Fenomen polskiego krajobrazu

I miejsce w kategorii monografii i innych opracowań krajoznawczych na XI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej podczas Międzynarodowego Salonu Turystycznego Tour Salon 2002.

Renata Dulias, Adam Hibszer
Województwo śląskie
Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe

II miejsce w kategorii monografii i innych opracowań krajoznawczych na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej podczas Międzynarodowego Salonu Turystycznego Tour Salon 2004.

Anna Kubajak
Krzeszowice
Dolinki podkrakowskie

II miejsce w kategorii albumów krajoznawczych na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej podczas Międzynarodowego Salonu Turystycznego Tour Salon 2004.